دومین همایش موسسه راه ایمان در سال ۹۷، روز جمعه، ۲۷مهرماه با شرکت خیراندیشان و نیکوکاران تشکیل شد و چون گذشته، خیّران به یاری محرومان مرزهای جنوبی، همت گماردند. دعای خیر مستمندان بدرقه راهشان…

 

گالری تصاوير