پنجشنبه، یکم آذر گروه پزشکی به منطقه بسیار محروم دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان سفر کردند تا خدمت‌رسانی کنند. در این سفر حدود 1160 ویزیت انجام شد و تعداد پرونده های ارجاعی به 46 رسید. این گروه سوم آذر بازگشتند.

.در این سفر متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص قلب، اپتومتریست، ماما، مسئول داروخانه و پرستار ما را همراهی کردند

این گروه فعاليت بیشتر خود را در مدرسه خديجه كبری مركز دلگان به انجام رساند. تنها دليل استفاده از اين مدرسه اين بود كه هيج مركز آماده‌ای برای اين حجم كار وجود نداشت.

با شادمانی و شکرگزاری، اعلام می‌کنیم که برای اولین بار «دستگاه جدید اکو قلب سیار» با حضور پزشک متخصص قلب به یاری تیم پزشکی در آمد.

 

گالری تصاوير