از محل وجوه جمع آوری شده توسط نیکوکاران محترم خیریه راه ایمان، تعداد 154 کولر گازی و آبی خریداری شد که همزمان با اوج فصل گرما (مردادماه)، در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان نصب و راه اندازی شد.

از تعداد مذکور، 140 کولر آبی در منازل ایتام و نیازمندان محله پنج شیر زاهدان، و تعداد 14 کولر گازی نیز در اختیار ایتام روستاهای اطراف دلگان قرار گرفت.