همزمان با آغاز سال تحصیلی 99-1398 یازده روستا در استان خوزستان دارای مدرسه شدند.

این پروژه عمرانی که به همت بانیان و حامیان «مؤسسه راه ایمان»، روستاهای توابع شادگان، خرمشهر، سوسنگرد و حمیدیه در استان خوزستان را در بر می گرفت، روزهای 9 و 10 مهرماه رسماً به بهره برداری رسید.

این روستاها شامل:

  • آلبوگولک، فیه شاوردی، خروسی شمالی در «شادگان»
  • جدیده، معمره صنگور، سوئیچتی در «خرمشهر»
  • سید عامر، دحیمی، حمودی سعدون، آلبوعفری در «سوسنگرد»
  • روستای سید شریف در «حمیدیه»

می باشد.

علاوه بر این، پنج مدرسه دیگر نیز به زودی در منطقه شادگان به بهره برداری خواهد رسید.